26 -27 сентябрь 2019 йил.

Международный Женский Общественный Фонд "Sharq Ayoli"

26 -27 сентябрь 2019 йил.

«Аелларни ижтимои -иктисодий ва сиесий сохалардаги мавкеини кучайтариш «мавзусида утказилган давра сухбатида иштирок этиб, уз таклифларимизни бердик.
Ташкилотчилар :
Узбекистон Республикасининг Сенатининг Хотин -кизлар гендер тенглик масалалар кумитаси, Узбекистон Хотин -кизлар кумитаси, OSCE. «Шарк Аели » ХАЖФ ,

Комментариев нет

Добавить комментарий